Vilkår og betingelser

Foreløpige krav

Du må være over 18 år for å kunne bruke denne tjenesten. Du forsikrer at du har rett, autoritet og kapasitet til å godkjenne og være underlagt disse vilkår og betingelser.

Om oss
www.authorization-esta.com (som er  "nettsiden" eller "vi/oss/vår") gir informasjon til alle internettsurfere som har tilgang til internett. Informasjon som tilbys på nettsiden vår er gratis, men den besøkende (du) er underlagt våre vilkår og betingelser, samt personvern. Du forsikrer og gir informasjon til www.authorization-esta.com om at du har lovlig tillatelse til å besøke vår nettside og benytte deg av den informasjonen som er tilgjengelig her. Disse vilkår og betingelser blir regelmessig oppdatert og du er til enhver tid underlagt den mest nylige versjonen. Hvis du har noen spørsmål angående våre vilkår og betingelser, vennligst kontakt oss.

Opphavsrett
Innhold og grafikk på "authorization-esta.com " har kun som formål at man skal kunne bla gjennom, se, lytte, forske og finne informasjon og dette er begrenset til kun personlig bruk ("tillatt bruk"). Flytting av innhold - som inkluderer, men ikke er begrenset til nedlasting, utskriving og/eller re-presentasjon av innhold på annen måte - er ikke tillatt. All annen bruk av dette innholdet, annet enn de som det er nevnt i opphavsrett, er strengt forbudt. authorization-esta.com (nettsiden) er eieren av opphavsrettighetene til innhold, design, data, grafikk, utforming, varemerker og logoer under domenet authorization-esta.com. Denne nettsiden er beskyttet av opphavsrettigheter og intellektuell eiendomsrett i Mauritius. Under ingen omstendigheter kan noen enkeltperson eller selskap bruke noe av vår informasjon fra nettsiden vår, med mindre man får skriftlig samtykke fra authorization-esta.com.

Eksterne lenker
De få eksterne lenkene på vår nettside er stilt til din rådighet for at du skal finne ut mer om nettsiden vår. Vi har imidlertid ingen kontroll over innholdet på nettsidene utenfor vårt domene. Å sette tillit til eksterne lenker er kun på eget ansvar og egen risiko. Vi anbefaler alltid at du leser vilkår og betingelser for den nettsiden du besøker.

Bruk av vår nettside
Du har bare lov til å bruke denne nettsiden til personlig bruk. Du har ikke lov til å laste ned, endre eller benytte noen del av denne nettsiden til andre formål enn de som er tillatt, dette inkluderer gjensalg eller kommersiell bruk. authorization-esta.com er en privateid nettside som vedlikeholdes av et privat foretak.

Refundering
Når du søker om ESTA behandler teamet vårt betalingen av gebyret for søknaden din. Av den grunn vil ikke noen refunderingskrav av gebyret bli akseptert. Vi refunderer kun, etter anmodning, de søknader om ESTA reiseautorisasjoner som blir avslått av den amerikanske regjeringen (Se lenken til "Våre tjenester"). Vi refunderer KUN statens innreiseavgift ($14), ikke administrasjonsutgiftene. Dette er det eneste tilfellet i våre retningslinjer hvor man kan bli refundert.

Servicegebyret på 59.00 Euro for hver ESTA-søknad er nødvendig for å betale statens innreiseavgift ($14.00) og for å dekke administrasjonskostnader.

Erklæring
authorization-esta.com er en privat informasjonsnettside og et nettbasert byrå for ESTA-søknader og er ikke tilknyttet og har heller ikke forbindelse med den amerikanske regjeringens byrå og nettside (www.cbp.gov). Du kan søke om en ESTA selv til en pris av $14 (USD) pluss transaksjonsgebyr, men i dette tilfellet kan vi ikke tilby noen hjelp eller støtte angående disse søknadene.

Ansvarsfraskrivelse
Du har full forståelse for og samtykker i at:
a) Bruk av denne nettsiden er på egen risiko. Denne nettsiden fremstår “som den er ”, uten noen garantier.  Til det maksimale vi kan, ifølge loven, fraskriver vi oss ethvert ansvar vedrørende garantier eller forhold, enten de er uttrykkelig nevnt eller underforstååt

b) Vi garanterer ikke (i) at nettsiden vil innfri dine forventninger (ii) at nettsiden vil være feilfri eller virusfri, (iii) angående sikkerheten, påliteligheten eller ytelsen til nettsiden, eller (iv) at feil på nettsiden vil bli rettet.

c) Alt innhold eller materiell som er lastet ned eller på annen måte innhentet ved bruk av nettsiden foregår på egen måte og egen risiko og du vil selv være ansvarlig for eventuell skade på datasystemet ditt eller annen enhet, eller tap av data som en følge av nedlasting av slikt innhold eller materiell.

d) Ingen veiledning eller informasjon, enten skriftlig eller muntlig som du har fått fra nettsiden eller en tredjepart har fått fra nettsiden, skal skape noen garanti som ikke er uttrykkelig nevnt i disse vilkår og betingelser.

Ansvarsbegrensning
Du har full forståelse for og samtykker i at vi ikke skal være ansvarlige til deg for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap (selv om vi har blitt gjort oppmerksomme på muligheten av slike skader) som følge av: (i) bruk eller manglende evne til å bruke nettsiden; (ii) manglende evne til å bruke nettsiden for å få tilgang til innhold eller data; (iii) uautorisert tilgang til eller endring av dine overføringer eller data; eller (iv) alle andre saker relatert til nettsiden.

Utelatelser og begrensninger
Ingenting i disse vilkår og betingelser har som hensikt å ekskludere eller begrense noen tilstand, garanti, rettighet eller ansvar som muligens ikke er lovlig ekskludert eller begrenset. I noen områder tillates ikke ekskludering av visse garantier eller forhold eller begrensning eller ekskludering av ansvar for tap eller skader forårsaket av uaktsomhet, kontraktsbrudd eller brudd på underforståtte vilkår, samt tilfeldige skader eller følgeskader.

Diverse bestemmelser
(a) Valg av lover og forum
Disse vilkår og betingelser og forholdet mellom deg og oss skal styres ifølge lovene i Mauritius. Du samtykker i å underlegge deg fullstendig jurisdiksjonen i rettsvesenet til Mauritius.

(b) Overskrifter
Overskriftene i de forskjellige paragrafene i disse vilkår og betingelser er kun for å gjøre det praktisk, og har ingen lovmessig eller kontraktmessig virkning.
Førstegangs ESTA-søker?
ESTA-søkere bør søke om sine reiseautorisasjoner til USA minst 72 timer før avreise. Last ned vår søknadspakke og fyll ut søknaden med full tillit i dag.
Oppdatere din reiseautorisasjon?
Reisende som allerede har blitt godkjent for ESTA kan verifisere og oppdatere sin søknad på nettet. Den amerikanske regjeringen har imidlertid ikke gjort dette til et obligatorisk krav.
Støtte
+33890311500
(509) 207-4315
Vilkar og betingelser    |   
esta usa    |   Evisa Tanzania   |   Tajikistan Evisa
authorization-esta.com er ment å skulle veilede personer på sine administrative reiser. Dette er en nettside som ikke er tilknyttet den amerikanske regjeringen eller myndigheter eller statens nettside cbp.gov. Prisen er 59 euro og dekker kostnadene til innreiseavgiften på 14 USD. Du kan få søknaden til 14 USD på den offisielle nettsiden til den amerikanske ambassaden, men i det tilfellet vil du ikke få vår hjelp og assistanse. authorization-esta.com er en privat nettside og er ikke tilknyttet de amerikanske myndighetene eller statens nettside.
0890610021 : 0.80 Euro par minute
© 2012 Authorization-esta.com