Regler och villkor
Ni måste vara 18 år för att få använda denna tjänst. Ni försäkrar ha rättighet, vara myndig och vara kapabel att underordna er de aktuella Regler och Villkor.

Om oss
authorization-esta.com (som betyder denna « Web sida » eller « vi/vår/oss »)erbjuder information till alla som har åtkomst till Internet. Informationen som finns på vår hemsida är gratis. Dock är besökarna (ni) underkastade våra Regler och Villkor och säkerhetsåtgärder. Ni anger och försäkrar inför authorization-esta.com att ni juridiskt sätt kan besöka vår Web sida och använda er av information finns tillgänglig för er. Dessa Regler och Villkor uppdateras ofta och ni är hela tiden underkastade den nyaste versionen. Om ni har frågor som rör våra regler och villkor, var vänlig kontakta oss.

Författarens rättighet
Innehållet på « authorization-esta.com » läggs ut endast för att surfa på, titta, lyssna, söka och informationen är begränsad till personligt användande(”Användande av myndig”) Innehållet får inte flyttas, detta inkluderar, men är inte begränsad att laddas ner, skriva ut och/eller presentera informationen på ett annat sätt är inte tillåtet. Allt annat användande av detta innehåll, annat än det som det är avsett för inom den aktuella paragrafen, är strikt förbjudet. authorization-esta.com (denna Web sida) är författaren och dess äganderätt för detta innehåll, utseende, informationen, skriften, iscensättning, markeringar och loggor inom domänen för authorization-esta.com. Denna sida är skyddad genom författarens rättighet och intellektuell äganderätt på Mauritius. Det gäller alla att personer och företag måste använda informationen på vår Web sida om inget annat har föreskrivits av authorization-esta.com

Extern information
Den externa informationen på vår hemsida finns för att informera er ytterligare om vår Websida. Däremellan, har vi ingen kontroll över Webbsidors innehåll utanför vår domän. Att gå ut på den externa informationen är helt på er egen risk. Vi rekommenderar er att alltid läsa Regler och Villkor på hemsidan som ni besöker.

Användande av vår Webbsida
Ni har inte rätt att använda er för personligt bruk av vår Webbsida. Ni har inte rätt att ladda ner, ändra eller använda er av någon sektion på denna hemsida förutom Användande som har getts rätt till sådant, det gäller försäljning och kommersiell användning. authorization-esta.com är en privat hemsida som uppdateras av en privat grupp.

Regler om återbetalning
Så fort som ni skickar er ESTA ansökan så förbereder vårt team er betalning. Ingen återbetalning för avbokning accepteras. Vi återbetalar, på förfrågan,  endast de ESTA ansökningar som blivit nekade av amerikanska regeringen (se ”våra tjänster”) Vi återbetalar gränsskatten (14US$) men inte kostnaden för behandling av formuläret.

Kostnaden på 59 Euro för varje ESTA ansökan är nödvändig för att betala gränsskatten (14 US$) och kostnaderna för att behandla formuläret genom denna tjänst.

Anmälan
authorization-esta.com är en informationshemsida som är privat och ett team authorization-esta.com och står inte tillsammans med amerikanska regeringen eller Webbsidan (www.cbp.gov). Ni kan självständigt genom en kostnad på 14 $ (USD) plus kostnad för overföring skaffa ESTA men vi kan då inte hjälpa er med er ansökan.

Råd om icke ansvar
a) Er användning av denna Webbsida är på er egen risk. Denna Webbsida innehåller inga garantier. Genom lagen uttrycker vi ingen alls garanti, uttryckande eller implicit.

b) Vi ger ingen garanti att denna Webbsida skall fullgöra era önskemål. Att Webbsidan inte innehåller fel  vad gäller säkerhet, förtroende eller Webbsidans utseende eller att det korrigeras.

c) Allt innehåll och nedladdat material görs på er egen diskretion och risk och ni är ensamma ansvariga för all skadan på datorsystemet eller förlorad information som uppkommit av nedladdning av innehåll eller material.

d) Inget råd eller hjälp, muntlig eller skriftligen, av er genom Webbsidan eller en tredje part eller genom Webbsidans omvägar måste ge all garanti av icke yttrande som indikeras i dessa regler och villkor

Ansvarighet och dess gränser
Ni förstår och accepterar att vi inte är skyldiga gentemot er för direkta, indirekta, eller speciella skador, däri inkluderat men utan begräsning, skador genom förlust, användning, information eller annan flrust (även om vi har varit informerade om möjlighet av sådan förlust) som resulterar i användande eller icke möjlighet att använda denna Webbsidan, icke möjlighet att använda denna Webbsida för att komma åt innehåll eller information, nekad åtkomst för ändring av er information ; eller all annan förfrågan som hör till Webbsidan.

Uteslutande och begränsningar
Inget i dessa regler och villkor är till för att utestänga eller begränsa villkor, garanti, rättighet eller ansvar som inte är det genom lagen. Vissa juridiska regler ger inte rätt till uteslutande av vissa garantier eller villkor eller begränsning eller utestängande av ansvar för förlorad information eller skadegöresle uppkommen genom oförsiktighet, avbrutet avtal eller överträdelse av villkor, eller annan skadegörelse.

Diverse åtgärder
(a) Val av rättighet och Forum
Dessa Regler och Villkor och relationen mellan er och oss regleras av lagarna på Mauritius. Ni accepterar att underkasta er Mauritius lagstiftning och domstol

(b) Rubriker
Underrubriker på avdelningarna inom Regler och Villkor har ingen juridisk effekt.
Första ESTA ansökan
De som ansöker om ESTA måste få sina tillstånd tillhanda minst 72 timmar innan avresa till USA.
Aktivera eller kontrollera processen för er ESTA ansökan
Resenärer som har mottagit sin ESTA ansökan kan kontrollera och aktivera sin ansökan on-line.
Våra tjänster
+33890311500
(509) 207-4315
Regler och villkor    |    Samarbetspartners
esta usa    |   Evisa Tanzania   |   Tajikistan Evisa
Juridiskt ansvarig: authorization-esta.com är en privat web-sida som inte går ihop med amerikanska regeringen.
0890610021 : 0.80 Euro par minute
© 2012 Authorization-esta.com